; Het Kantoor - Notarispraktijk Hagen | Vleuten
Het Kantoor

Vrijwel iedereen komt op enig moment in zijn of haar leven in aanraking met de notaris. Of het nu gaat om het kopen van een huis, om het maken van een testament, om het regelen van afspraken met een partner in een samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden, om het oprichten van een BV of een vereniging of stichting, of om het afwikkelen van de nalatenschap van een naaste. De notaris is op zulke belangrijke momenten in een mensenleven betrokken.

Notarispraktijk Hagen is in 1995 geopend door haar naamgever, mr. Hans Hagen. Het was zijn missie om dicht bij de mensen te staan bij het verlenen van notariële diensten. Een open contact met cliënten onderhouden en samen werken aan oplossingen voor vraagstukken en het zo goed mogelijk vastleggen van wat cliënten van hem vroegen was altijd zijn streven en daarbij de opdracht correct en duidelijk uitvoeren. Dat heeft zich onder anderen vertaald in de keuze voor de locatie: midden in het centrum van Vleuten, tussen de mensen. In 2018 is Hans Hagen als notaris teruggetreden en is hij opgevolgd door mr. Ernst-Jan Gras. Opgeleid in de visie van Hagen zet hij het kantoor voort, waarbij hij de identiteit van het kantoor wil vasthouden. Omdat hij sinds 2006 deel uitmaakte van het team, was het vasthouden van die identiteit een vanzelfsprekendheid. Maar het notariaat is natuurlijk ook continu in beweging. Er veranderen wetten en regels, er ontstaan nieuwe technische hulpmiddelen, en de vraag naar de manier waarop de notaris te werk gaat verandert ook. Goed werk leveren, inspelen op ontwikkelingen en onze kernwaarden vasthouden is waar de mensen van Notarispraktijk Hagen zich dagelijks voor inzetten. Wij richten ons op de particuliere klant, maar zeker ook op ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Onze dienstverlening is niet slechts beperkt tot het tekenen van akten, maar wij denken graag met u mee en verlenen waar nodig graag een advies.