; Klachtprocedure - Notarispraktijk Hagen | Vleuten
Klachtprocedure

De notaris heeft een bijzondere functie binnen de maatschappij. De notaris moet bij de uitvoering van zijn ambt onpartijdig, onafhankelijk en integer te werk gaan. Om het vertrouwen in het notariaat te waarborgen, is binnen het notariaat een speciale klacht- en geschillenregeling ontwikkeld. Van deze regeling kunt u gebruik maken wanneer u ontevreden bent over de handelswijze, rekening of houding van de notaris.

 

De klacht- en geschillenregeling bestaat uit de volgende stappen.

 

Gesprek met de notaris
Allereerst kunt u in gesprek gaan met de notaris. Wellicht dat het geschil hiermee kan worden opgelost.

 

Geschillencommissie Notariaat
Indien het gesprek met de notaris niet tot een passende oplossing leidt, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat. Deze instantie is onpartijdig en de uitspraak van deze commissie is bindend.

 

Kamer voor het Notariaat
Wanneer u van mening bent dat de notaris onjuist heeft gehandeld in zijn ambtsuitvoering kunt u een klacht indienen bij de tuchtrechter, de Kamer voor het Notariaat. Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard zal de rechter aan de notaris een sanctie opleggen.

 

Civiele rechter
Voor een verzoek tot schadevergoeding kunt u zich richten tot de civiele rechtbank.

 

Voor meer informatie over de klacht- en geschillenregeling verwijs ik u naar de onderstaande brochure ‘spelregels voor notaris en consument’.

Brochure spelregels voor notaris en consument