; Testamenten - Notarispraktijk Hagen | Vleuten

Hoe regel ik mijn nalatenschap

Wat gebeurt er met uw vermogen na uw overlijden? In uw testament wijst u zelf aan wie uw erfgenamen zijn en wie uw nalatenschap mag afwikkelen. Ook kunt u in een testament rekening houden met fiscale aspecten.

 

 

Vaak wordt het goede voornemen om een testament te maken uitgesteld. Heel begrijpelijk, want ‘Je moet er toch niet aan denken’. En toch is het verstandig om uw wensen goed vast te leggen als dat nog kan, zodat er geen onduidelijkheid is als u het later niet meer zelf kunt vertellen.
Bij het maken van een testament dient er niet alleen rekening gehouden te worden met de huidige situatie. In het testament maakt u eigen keuzes. Laat deze goed aansluiten op uw persoonlijke (gezins)situatie voor nu maar ook voor de toekomst. Het is een misvatting dat het maken van een testament is voorbehouden aan mensen met een groot vermogen. Soms zijn de familierelaties of het afbreken daarvan, reden genoeg om (het opstellen van) een testament te overwegen.

Als uw situatie wijzigt, uw vermogen verandert of uw wensen wijzigen in de loop van de tijd, dan doet u er verstandig aan om uw testament weer eens goed door te nemen. Klopt wat er staat nog met uw actuele wensen of moeten er zaken anders geregeld worden? Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping moet weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen nut , het testament blijft dan gewoon geldig.

Aan het opstellen van een testament gaat een bespreking vooraf waarin wij uw persoonlijke situatie met u doornemen en zullen wij u informeren over de fiscale en juridische mogelijkheden die er voor u zijn.

Voor meer informatie over het regelen van uw nalatenschap verwijs ik u naar de onderstaande brochure.

Brochure Hoe regel ik mijn nalatenschap_

Heeft uw vragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op   Offerte aanvragen