; Samenwonen - Notarispraktijk Hagen | Vleuten

Samenwonen

Bent u van plan te gaan samen wonen, en wilt u bepaalde afspraken vastleggen dan kunt u dit opnemen in een samenlevingsovereenkomst. Hierbij kunt u denken aan: wat gebeurt er met uw huis als u beiden of als één van u beiden overlijdt of als u uit elkaar gaat? Wat gebeurt er met de inboedel? Wie heeft er recht op de erfenis van uw partner? Moet er nog wat worden verrekend? Deze afspraken kunt u opnemen in een samenlevingsovereenkomst.

 

 

In de wet is nagenoeg niets geregeld voor mensen die gewoon met elkaar samenwonen zonder dat er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Daarom is van groot belang dat samenwoners zelf afspraken met elkaar maken. Het is het beste om dit te doen in een door de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst. Dit geeft duidelijkheid en levert ook nog eens voordelen op: bijvoorbeeld voor bepaalde belastingwetten, om uw partner aan te wijzen als begunstigde voor uw nabestaandenpensioen, om te erven of regels op te stellen voor als u uit elkaar gaat.
Van groot belang is om na te denken over wat er gebeurt met uw huis als u beiden of als één van u beiden overlijdt of als u uit elkaar gaat? Wat gebeurt er met de inboedel? Wie heeft er recht op de erfenis van uw partner? Moet er nog wat worden verrekend?
Samenwonende partners erven op grond van de wet niet van elkaar. Daarvoor is een testament nodig. Als er een kind wordt geboren, worden de partners niet beiden automatisch als ouders van het kind aangemerkt.

Voorkom problemen door een notarieel samenlevingsovereenkomst op te stellen.

Notarispraktijk Hagen heeft een zodanige ruime ervaring op het gebied van het personen- en familierecht dat wij in staat zijn uw wensen op een efficiënt en juridisch verantwoorde manier op te nemen uw samenlevingsovereenkomst.

Aan het opstellen van een samenlevingsovereenkomst gaat een bespreking vooraf, waarin we met u de juridische en fiscale mogelijkheden doornemen en we uw wensen met u bespreken. Naar aanleiding van deze inventarisatie kunnen we de ontwerpakte voor u opstellen. Bij uw akkoord kan de akte worden getekend.

Voor meer informatie over samenwonen verwijs ik u naar de onderstaande brochure.

Brochure samen verder

Heeft uw vragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op   Offerte aanvragen