; Verklaring van erfrecht - Notarispraktijk Hagen | Vleuten
Waar heeft u een verklaring van erfrecht voor nodig

Verklaring van erfrecht
Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie er is overleden, of er een testament is gemaakt en wie op grond van de wet of het testament de erfgenamen en boedelgevolmachtigde zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens. Tevens staat er in de verklaring wie de nalatenschap kan afhandelen.
Als de notaris alle benodigde gegevens heeft ontvangen, kan hij de verklaring van erfrecht afgeven, waarmee de erfgenamen de nalatenschap kunnen afwikkelen en klaar kunnen maken voor verdeling.

Als u de tenaamstelling van de woning van de overleden wilt laten wijzigen, kan de notaris dit ook voor u regelen door het laten inschrijven van de verklaring van erfrecht bij het Kadaster.

 

Verklaring van executele
Een verklaring van executele is een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie er is overleden, dat er een testament is gemaakt en wie in het testament tot executeur is benoemd. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens. In deze verklaring staat wie als executeur bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen en klaar te maken voor verdeling.

 

Voor meer informatie over een verklaring van erfrecht en verklaring van executele verwijs ik u naar de onderstaande brochure.

Brochure Een erfenis, wat nu?

Heeft uw vragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op   Offerte aanvragen