; Personen & Familie - Notarispraktijk Hagen | Vleuten

Wat kan Notarispraktijk Hagen
voor uw
privévermogen betekenen?

Notarispraktijk Hagen adviseert u over de verdeling van uw familievermogen

Gaat u samenwonen of trouwen? Wilt u uw nalatenschap regelen of heeft u een erfenis ontvangen?
Wat is geregeld bij de wet en wat regelt de notaris?

Gaat u samenwonen?

Als u gezamenlijk besluit bij elkaar te gaan wonen, moeten er allerlei zaken geregeld worden. Als u bijvoorbeeld een eigen onderneming heeft, een groot vermogen of juist schulden, een samengesteld gezin of als er internationale aspecten zijn aan uw relatie. Dan is goed advies noodzakelijk en is het opmaken van een samenlevingsovereenkomst absoluut aan te raden.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Als u besluit te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, dan kan het wenselijk of noodzakelijk zijn om af te wijken van de wettelijke regels en kunt u heel veel zaken naar eigen inzicht regelen.
U dient voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap de akte met uw voorwaarden bij de notaris te hebben getekend.

Hoe regelt u uw nalatenschap

Een testament moet worden opgemaakt door een notaris. Het testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat uw wensen zijn en wat er moet gebeuren na uw overlijden.
Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan een testament laten opmaken. Verschillende redenen kunnen bij het opstellen van een testament een rol spelen. Wij adviseren u graag over mogelijke bepalingen in uw specifieke situatie.

Afwikkeling van een nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap is vaak een lastige taak. Wat komt er allemaal bij kijken. Wat kan de notaris voor u regelen.

Levenstestament

Met een levenstestament bepaalt u zelf wie namens u beslissingen kan nemen, als u door ziekte of een ongeval niet meer zelf uw belangen kan waarnemen. In het levenstestament regelt u zaken die tijdens uw leven om beslissingen vragen. Met een levenstestament houdt u de regie in eigen hand.