; Stichting en/of Vereniging oprichten - Notarispraktijk Hagen | Vleuten

Vereniging of stichting oprichten? Notarispraktijk Hagen helpt u verder

Ondanks dat de verschillen tussen een vereniging en een stichting klein zijn, zijn ze wel belangrijk om te weten. Zoals bijvoorbeeld de voorwaarden voor het oprichten van een stichting, of de aansprakelijkheid van bestuurders. Notarispraktijk Hagen helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.

 

Stichting
Een stichting is een rechtspersoon die erop gericht is een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting mag winst maken, maar de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben. De eisen voor het oprichten van een stichting zijn onder andere dat de oprichting gebeurt bij notariële akte. Vaak bestaat het bestuur van een stichting uit één of meerdere bestuurders (bijvoorbeeld voorzitter, secretaris en penningmeester). Het bestuur is het enige verplichte orgaan van een stichting. In verband met de aansprakelijkheid van de bestuurders wordt de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Vereniging
Een vereniging is een rechtspersoon die, in tegenstelling tot een stichting, uit leden bestaat. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet via de notaris opgericht worden. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft meer bevoegdheden dan een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid; een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan bijvoorbeeld registergoederen verkrijgen of een erfenis ontvangen. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid dient ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel.

Een vereniging/stichting met volledige rechtsbevoegdheid wordt opgericht bij de akte van oprichting, die tevens de statuten van vereniging/stichting bevat. Nadat u de nodige gegevens aan de notars heeft verstrekt, wordt er een ontwerp-akte van oprichting opgesteld. Vervolgens ontvangt u ter beoordeling de ontwerp-akte. Wanneer u met de inhoud van de ontwerp-akte kan instemmen, maakt u een afspraak voor de ondertekening van de akte. Na het tekenen van de akte zorgt de notaris voor de administratieve afwikkeling, zoals bijvoorbeeld de inschrijving van de vereniging/stichting bij de Kamer van Koophandel.

 

ANBI: Algemeen nut beogende instelling
In bepaalde gevallen kan een vereniging of een stichting een ANBI-status krijgen. Met een ANBI-status kan deze vereniging/stichting gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij het verkrijgen van een erfenis of schenking, alsmede een voordeel bij de energiebelasting.
Zie ook de link naar de belasting:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/
Bovendien kunnen giften, die aan een vereniging/stichting met een ANBI-status worden gedaan, mogelijk van de inkomstenbelasting worden afgetrokken.
Om een ANBI-status te verkrijgen dient de vereniging/stichting te voldoen aan verschillende voorwaarden. Deze kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst.

Heeft uw vragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op   Offerte aanvragen