; BV oprichten - Notarispraktijk Hagen | Vleuten

Waarmee kan Notarispraktijk Hagen u van dienst zijn bij de oprichting van een B.V.?

ONDERNEMEN!
Spannend of een uitdaging? Ondernemen hoeft niet per se spannend te zijn, mits u het maar goed regelt en vast laat leggen. Notarispraktijk Hagen helpt u om de juiste keuze te maken qua ondernemingsvorm. De eenmanszaak en de vennootschap onder firma worden over het algemeen zonder tussenkomst van de notaris opgericht, al is de tussenkomst van een notaris natuurlijk wel mogelijk. Voor het oprichten van rechtspersonen, zoals de B.V., is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk.

 

Oprichten B.V.

De rechtspersoon die het meest via de tussenkomst van een notaris wordt opgericht, is de B.V. Een B.V. is een rechtspersoon waarvan het aandelenkapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn. Een voordeel van het oprichten van een B.V. is de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders/bestuurders voor schulden van de B.V. Ook kan de B.V. gebruik maken van een aantal gunstige fiscale aftrekfaciliteiten.

Vaak begint de communicatie met betrekking tot het oprichten van een B.V. telefonisch of per e-mail. Wellicht geeft u er de voorkeur aan uw wensen in een persoonlijk gesprek toe te lichten. In dat geval kan u een afspraak maken met de (kandidaat-)notaris. Aan de hand van het gesprek en/of de gegevens die aan de notaris zijn verstrekt, wordt er een ontwerp-akte van oprichting opgesteld. Een B.V. wordt bij de akte van oprichting opgericht, en daarnaast bevat deze akte tevens de statuten van de B.V. Vervolgens ontvangt u ter beoordeling de ontwerp-akte. Wanneer u met de inhoud van de ontwerp-akte kan instemmen, maakt u een afspraak voor de ondertekening van de akte. Na het tekenen van de akte zorgt de notaris voor de administratieve afwikkeling, zoals bijvoorbeeld het opstellen van het aandeelhoudersregister en de inschrijving van de B.V. bij de Kamer van Koophandel. Met het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel en het afschrift van de akte van oprichting kunt u een bankrekening ten name van de B.V. openen.

Heeft uw vragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op   Offerte aanvragen