; Statuten aanpassen - Notarispraktijk Hagen | Vleuten

De statuten laten wijzigen door Notarispraktijk Hagen

Het wijzigen van statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), een stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet bij notariële akte geregeld worden.
De notaris denkt graag met u mee over hoe uw wensen kunnen worden verwerkt in een akte. Ook kan de notaris u voorzien van adviezen, niet alleen bij een statutenwijziging, maar ook bijvoorbeeld bij bedrijfsopvolging of de herstructurering of fusie/splitsing van uw vennootschap(pen).

 

B.V.
Wijziging van de statuten van een B.V. is bijvoorbeeld nodig als u de naam van de B.V. wilt wijzigen, als u op het aandelenkapitaal wilt terug betalen of als u de wijze van besluitvorming door het bestuur of aandeelhouders wilt aanpassen.
In de huidige statuten van de B.V. zijn regels opgenomen hoe een besluit tot statutenwijziging genomen wordt. Het besluit tot statutenwijziging van een B.V. wordt meestal genomen door de algemene vergadering. Dit besluit wordt aan de akte van statutenwijziging gehecht.

 

Stichting/Verenging
Bij een stichting wordt het besluit tot statutenwijziging meestal door het bestuur genomen, terwijl bij de vereniging de besluitvorming meestal bij de algemene ledenvergadering ligt. In de huidige statuten van de stichting/vereniging staat omschreven hoe dergelijke besluiten tot stand komen.

Nadat u de nodige gegevens aan de notaris heeft verstrekt, wordt er een ontwerp-akte van van statutenwijziging (en meestal ook het besluit tot statutenwijziging) opgesteld. Vervolgens ontvangt u ter beoordeling de ontwerp-akte. Wanneer u met de inhoud van de ontwerp-akte kan instemmen, maakt u een afspraak voor de ondertekening van de akte. Na het tekenen van de akte zorgt de notaris voor de administratieve afwikkeling, zoals bijvoorbeeld de wijziging van de statuten bij de Kamer van Koophandel.

Heeft uw vragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op   Offerte aanvragen