; Aandelen overdragen - Notarispraktijk Hagen | Vleuten

Aandelen overdragen door tussenkomst van Notarispraktijk Hagen

Bij de overdracht van aandelen in een B.V. kunt u niet om de notaris heen; de overdracht vindt plaats bij een notariële akte.
Bij een overdracht van aandelen (bijvoorbeeld bij de overname van een onderneming of een toetreding van een nieuwe compagnon) moeten alle partijen er zeker van zijn dat alle seinen op groen staan en dat de overdracht daadwerkelijk kan en mag plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tekenbevoegdheid van de verkoper, de gelden die hierbij gemoeid zijn, maar ook of de aandelen wel zijn volgestort. De notaris gaat dit voor u na en vraagt de benodigde gegevens op. De notaris moet zich er ook van overtuigen dat de koopprijs voor de aandelen een reële koopprijs is en hij moet vaststellen hoe deze koopprijs tot stand is gekomen. Daarna stelt de notaris de ontwerp-akte van aandelenoverdracht op en zal deze ter beoordeling aan u toesturen. Wanneer u met de inhoud van de ontwerp-akte kan instemmen, maakt u een afspraak voor de ondertekening van de akte. Na het tekenen van de akte zorgt de notaris voor de administratieve afwikkeling, zoals bijvoorbeeld het bijwerken van het aandeelhoudersregister en het opgeven van een bestuurswisseling bij de Kamer van Koophandel.

Heeft uw vragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op   Offerte aanvragen