; Woning verkopen - Notarispraktijk Hagen | Vleuten
Wat regelt Notarispraktijk Hagen bij de verkoop van uw woning

Er kunnen verschillende redenen zijn om te besluiten uw woning te verkopen. U wilt groter of kleiner gaan wonen of u wilt in een andere woonplaats of in het buitenland gaan wonen. De verkoop begint met het te koop zetten van uw woning. Om een reële vraagprijs te bepalen doet u er goed aan om uw woning te laten taxeren door een erkend taxateur.

Als verkoper heeft u een informatieplicht naar de koper. U moet de koper informeren over bijzonderheden die bijvoorbeeld de waarde kunnen beïnvloeden, eventuele aanwezigheid van (verborgen) gebreken, erfdienstbaarheden en andere lasten en beperkingen. Deze bijzonderheden en afspraken legt u vast in een koopovereenkomst zodat de koper u achteraf niet aansprakelijk kan stellen.
Nadat u de koopovereenkomst heeft getekend zal de notaris de afspraken uitwerken in de akte van levering. Voordat u de akte van levering komt ondertekenen heeft de notaris diverse werkzaamheden verricht. De notaris bewaakt de termijnen van de ontbindende voorwaarden, tijdige betaling van de waarborgsom dan wel het stellen van een bankgarantie, doet onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van u als verkoper en naar de eventueel aan de eigendom verbonden verplichtingen. Daarnaast verricht de notaris werkzaamheden met betrekking tot het aflossen van uw hypotheek en het doorhalen van de hypothecaire inschrijving bij het kadaster. Naast de gebruikelijke onderzoeken in het Kadaster dienen ook de verplichte inzagen in het Basisregistratie Personen, het Centraal Insolventie Register en het Curateleregister te worden verricht, gecontroleerd en verwerkt.

De akte van levering zal op het notariskantoor worden ondertekend en dan ontvangt de koper de sleutel van de woning. Na ondertekening zal de notaris een afschrift van de akte van levering inschrijven bij het kadaster. Op dat moment bent u geen eigenaar meer van de woning.

Nadat de inschrijving van de akte van levering bij het kadaster is verwerkt, zal de notaris tot uitbetaling van de gelden (denk aan aflossing hypotheek, courtagenota en mogelijke verkoopopbrengst) overgaan. Dit is uiterlijk de tweede werkdag na het passeren van de akte van levering.
Voor meer informatie over het verkopen van een woning verwijs ik u naar de onderstaande brochure.

Brochure Woning kopen

Heeft uw vragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op   Offerte aanvragen