; Uit elkaar - Notarispraktijk Hagen | Vleuten

De notaris kan u begeleiden op het moment dat u uit elkaar gaat

Wat gebeurt er met mijn woning na echtscheiding? Nadat u bent gescheiden kan het zo zijn dat er nog een woning moet worden verdeeld.

In het echtscheidingsconvenant zijn afspraken gemaakt over onder andere wie de woning krijgt toebedeeld en daarmee de hypotheek op zich neemt. Met het echtscheidingsconvenant zijn wel de afspraken vastgelegd, maar voor de uitvoering van de gemaakte afspraken hebt u een notaris nodig. De notaris zal een akte van verdeling opmaken, waarin de ene ex-partner de woning aan de andere ex-partner levert en toedeelt. In de akte van verdeling zullen ook de voorwaarden opgenomen worden waaronder de toedeling zal plaatsvinden.
Als de woning overwaarde heeft (de hypothecaire lening die op de woning rust is lager dan de waarde van de woning) zal degene die de woning krijgt toebedeeld de andere partij ‘uitkopen’.
De hypotheek komt vanaf het moment van de verdeling voor rekening van degene die de woning toebedeeld krijgt. Belangrijk is dat bij de bank wordt geregeld dat de vervreemder uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ontslagen. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat beide partners aansprakelijk zijn voor de gehele hypotheekschuld (dus niet ieder voor de helft). Het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt vastgelegd in een akte van ontslag. Deze wordt door de bank opgesteld en naar de notaris gestuurd.
De bank zal alleen ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid verlenen wanneer zij van mening is dat de verkrijger kan voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van de rentebetalingen en/of aflossingen. Hiervoor moet u (waarschijnlijk) inkomens- en/of taxatiegegevens en mogelijk overige informatie bij de bank aanleveren.
De bank beoordeelt of uw inkomen en/of de waarde van de woning voldoende zijn om de hypotheek op naam van de verkrijger te zetten.
Ook is het mogelijk voor de verkrijger om de hypotheek over te sluiten. Degene die de woning toebedeeld krijgt, lost de bestaande hypotheek geheel af en sluit op eigen naam een nieuwe hypotheek af. Door deze aflossing bestaat er voor de vervreemder uit hoofde van de geldlening geen verplichting meer, waarmee iedere vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid dan ook is vervallen.
Uiteraard kunnen wij u ook van dienst zijn voor het opmaken van een nieuwe hypotheekakte.

Samenwoners en een akte van verdeling
Ook voor samenwoners met een eigen woning die uit elkaar gaan, dient een akte van verdeling te worden opgesteld om de wijziging tenaamstelling bij het Kadaster te bewerkstellingen. Bij hen is geen sprake van een rechterlijke uitspraak (echtscheidingsconvenant en beschikking), maar wel van een overeenkomst waarin de afspraken zijn opgenomen onder welke voorwaarden de verdeling dient plaats te vinden. Op basis hiervan kan de notaris de akte opstellen.
Indien er een samenlevingsovereenkomst is opgesteld, kan in de akte van verdeling geconstateerd worden dat deze wordt ontbonden.
Daarnaast zal ook zoals hiervoor omschreven de procedure van het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid dan wel een nieuwe hypotheek aangevraagd dienen te worden.

Heeft uw vragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op   Offerte aanvragen