; Woning kopen - Notarispraktijk Hagen | Vleuten

Wat regelt Notarispraktijk Hagen bij de aankoop van uw woning

Voor de meeste mensen geldt dat het kopen van een woning één van de grootste financiële beslissingen is in hun leven. Maar wat betekent het kopen van een woning nu eigenlijk?

Wat dient er allemaal geregeld te worden voordat u werkelijk eigenaar bent van uw woning? Een notaris speelt een belangrijke rol bij het kopen van een woning.
Nadat u de koopovereenkomst heeft getekend zal de notaris de afspraken uitwerken in de akte van levering. Voordat u de akte van levering komt ondertekenen heeft de notaris diverse werkzaamheden verricht. De notaris bewaakt de termijnen van de ontbindende voorwaarden, tijdige betaling van de waarborgsom dan wel het stellen van een bankgarantie, doet onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en naar de eventueel aan de eigendom verbonden verplichtingen. Naast de gebruikelijke onderzoeken in het Kadaster dienen ook de verplichte inzagen in het Basisregistratie Personen, het Centraal Insolventie Register en het Curateleregister te worden verricht, gecontroleerd en verwerkt.

Voorafgaand aan de sleuteloverdracht zal u de woning gaan inspecteren.
De akte van levering zal op het notariskantoor worden ondertekend en dan ontvangt u de sleutel van de woning. Na ondertekening zal de notaris een afschrift van de akte van levering inschrijven bij het kadaster. Op dat moment bent u officieel eigenaar van uw woning.

Voor meer informatie over het aankopen van een woning verwijs ik u naar de onderstaande brochure.

Brochure Woning kopen

Heeft uw vragen, neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op   Offerte aanvragen