Notaris
midden in Leidsche Rijn

Coronavirus

U vraagt zich misschien af hoe Notarispraktijk Hagen omgaat met de nu geldende maatregelen. Bijvoorbeeld omdat u binnenkort een afspraak heeft op ons kantoor en zich afvraagt of deze wel doorgaat, of omdat u redenen heeft om juist nu een testament te maken.
Wij houden ons aan de richtlijnen van overheidswege die voor iedereen gelden; sociale afstand, alleen naar buiten als het moet, en anderhalve meter afstand in acht nemen. Zolang er geen sprake is van een Lock-down, zijn we niet gesloten maar richten we ons wel op het zoveel mogelijk beperken van fysiek contact.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is de notaris op de lijst met vitale beroepen geplaatst, zij het alleen in bijzondere en urgente situaties. Denk daarbij aan testamenten en leveringen met een termijn. Wij vinden dat de toegang tot het notariaat ook onder deze uitzonderlijke omstandigheden belangrijk. Vandaar dat ons kantoor open is, maar de maatregelen hebben natuurlijk effect op onze dienstverlening.

Dat betekent dat we verkopers vragen akten bij volmacht te tekenen. Daarmee voorkomen we dat cliënten (koper en verkoper) elkaar hier op kantoor noodzakelijk ontmoeten, en houden we het aantal mensen dat ons kantoor tegelijk bezoekt klein. Omdat kopers vaak ook een hypotheek tekenen, die niet zomaar bij onderhandse volmacht te tekenen is, hebben we ervoor gekozen de verkoper te vragen bij volmacht te komen. We vragen de verkoper een volmacht op ons kantoor te komen ondertekenen voorafgaand aan de overdracht. Mocht de verkoper daartoe niet in staat zijn, verzoeken we u om contact op te nemen om mogelijke oplossingen te bespreken. Afspraken voor het tekenen van akten die door één persoon (of mensen uit één gezin) worden getekend kunnen wat ons betreft gewoon doorgaan.
Voor sommige werkzaamheden is het bovendien mogelijk om een bespreking per telefoon te plannen, in plaats van in persoon. Hoewel een persoonlijk gesprek onder normale omstandigheden altijd de voorkeur heeft, is het onder de huidige omstandigheden mogelijk een middel om toch tot informatie uitwisseling te komen.

Voor de afspraken op ons kantoor geldt het volgende. We schudden even geen handen en medewerkers met gezondheidsklachten (of hun gezinsleden) blijven vanzelfsprekend thuis. Dus ook als u verkoudheidklachten hebt, blijft u dan thuis. We kunnen de afspraken verzetten naar een later moment, of als een afspraak geen uitstel kan leiden, neemt u dan contact op met ons kantoor om te bespreken hoe we dat oplossen. Voorts vragen we uw medewerking: komt u zoveel als mogelijk slechts met de personen die de akten tekenen. We vragen zelf uw jas op te hangen, en we vragen uw begrip voor het feit dat we even geen kopje koffie serveren. En we proberen afspraken zo te plannen dat de kans dat op hetzelfde moment andere cliënten op kantoor zijn zo klein mogelijk is, zodat we met elkaar de regel om anderhalve meter afstand te houden kunnen naleven.
Alles gericht op het enerzijds beperken van contact, maar anderzijds op het kunnen blijven aanbieden van notariële dienstverlening.

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Dat heeft effect op onze bereikbaarheid. We vragen u zoveel als mogelijk per email te communiceren en voor wat betreft het maken van nieuwe afspraken vragen we u te beoordelen of deze niet even kunnen wachten. Vanzelfsprekend zijn er notariële werkzaamheden die u liever niet uitstelt. Neemt u dat graag contact met ons op, via de mail.

We hopen met deze werkwijze onze bijdrage te leveren aan het beheersen van het virus en toch noodzakelijke diensten te kunnen blijven verlenen. We volgen de ontwikkelingen op de voet.
(update 30 maart 2020)

Notarispraktijk Hagen

Notarispraktijk Hagen is een voor iedereen toegankelijke notarieel dienstverlener. Wij bieden deskundigheid op het gebied van het personen- en familierecht, de ondernemingspraktijk en de registergoedpraktijk. Ons kantoor richt zich op de particuliere klanten en op het midden- en kleinbedrijf. In een open en klantvriendelijke sfeer treden wij onze cliënten tegemoet, en kunnen we ook met recht stellen: Notarispraktijk Hagen helpt u die ene stap verder.

Het kantoor is gevestigd in het hart van het dorp Vleuten (gemeente Utrecht) in een opvallend pand. Wij ontvangen u daar met plezier en u hoeft niet te bellen om binnen te komen. Het pand kent letterlijk en figuurlijk geen drempels.

Gaat u een woning kopen of verkopen? Of heeft u een financiering nodig? Dan komt daar veel bij kijken. Wat moet u regelen en waar moet u op letten?

Gaat u samenwonen of trouwen? Wilt u uw nalatenschap regelen of heeft u een erfenis ontvangen?
Wat is geregeld bij de Wet en wat regelt de notaris?

Bij het starten van een onderneming, dient u direct een aantal keuzes te maken. Er zijn verschillende rechtsvormen waar u uit kunt kiezen en u dient ook na te denken over de aansprakelijkheid en andere organisatorische zaken . Notarispraktijk Hagen adviseert u graag over de mogelijkheden.

Voor de ondertekening van bepaalde documenten wordt door een notaris of andere instantie gevraagd om uw handtekening te laten legaliseren.

Digitaal Dossier

Via Digitaal Dossier heeft u 24/7 toegang tot uw klantenportaal.

U kunt gemakkelijk inloggen door op de onderstaande button te klikken.

bericht Email ons

Voor vragen zijn wij per e-mail bereikbaar

clock Openingstijden

maandag t/m vrijdag
08.45 – 12.45 uur
13.30 – 17.00 uur

woensdagavond op afspraak
18.00 – 20.00 uur

call Bel ons

Voor vragen zijn wij op de hiernaast genoemde openingstijden bereikbaar op het telefoonnummer