Notaris
midden in Leidsche Rijn

Coronavirus

U vraagt zich misschien af hoe Notarispraktijk Hagen omgaat met de nu geldende maatregelen. Bijvoorbeeld omdat u een notaris nodig heeft en zich afvraagt of u in deze tijd wel terecht kunt, of bijvoorbeeld omdat u binnenkort een afspraak heeft op ons kantoor en wilt weten welke regels er eigenlijk gelden.
Wij houden ons vanzelfsprekend aan de richtlijnen die voor iedereen gelden; anderhalve meter afstand in acht nemen, zoveel mogelijk handen wassen en bij klachten thuis blijven. We richten ons enerzijds op het beperken van fysiek contact en anderzijds op het zoveel kunnen laten doorgaan van onze notariële dienstverlening.

 

algemene regels
De bedoeling van de opgelegde maatregelen is, dat we met elkaar proberen verspreiding van het virus tegen te gaan door onderling contact zoveel mogelijk te beperken. Ofwel, door niet met teveel personen in dezelfde ruimte te zijn. Het tekenen van notariële akten vindt nu eenmaal plaats in het bijzijn van een notaris, dus we hebben voor de dagelijkse praktijk enkele regels vastgesteld die gedurende de pandemie van kracht zijn:

• We vragen u bij het binnengaan van ons kantoor een mondkapje te dragen en uw handen te ontsmetten. We maken gebruik van een kamer met een grote tafel waarop een groot kuch-scherm staat. Wanneer u zit, is het dragen van het mondkapje daardoor minder noodzakelijk.
• We vragen u kort voor aanvang van de afspraak ons kantoor binnen te gaan, en geen personen mee te brengen die geen partij bij de akte zijn.
• We vragen u mee te werken aan onze bedoeling om met niet meer dan vier personen, inclusief de (kandidaat-)notaris, aan de tafel te zitten. Dat is bij akten waarbij meerdere partijen betrokken al snel aan de orde. Daarom werken we in deze corona-tijd meer dan voorheen met volmachten.

Omdat kopers bij de levering van een huis ook vaak een hypotheek tekenen, dat niet eenvoudig bij volmacht kan, hebben we ervoor gekozen de verkopers te vragen een volmacht te tekenen. We vragen de verkopers de volmacht via beeldbellen te ondertekenen, voorafgaand aan de overdracht. Mocht de verkoper daartoe niet in staat zijn, verzoeken we u om contact op te nemen om mogelijke oplossingen te bespreken. In bijzondere situaties kunnen wij natuurlijk een uitzondering maken op de bovenstaande regels.

 

hoeveel mensen tegelijk bij de afspraak?
Voor afspraken waarbij behalve de notaris één of twee personen partij zijn is het gebruikmaken van volmachten niet nodig. Denk aan iemand die zijn testament komt tekenen, partners die samen hun huwelijksvoorwaarden komen bespreken, of aan de ondertekening van een akte met één verkoper en één koper.
Voor afspraken waarbij behalve de notaris vier of meer personen aanwezig moeten zijn kunnen we de afstandsregels niet garanderen en is het gebruikmaken van een volmacht op het moment onvermijdelijk.
Voor afspraken waarbij behalve de notaris drie personen betrokken zijn, bijvoorbeeld als verkoper uit twee personen bestaat en koper uit één of andersom, geldt het volgende. De passeerkamer is groot genoeg om voldoende afstand te kunnen houden ten opzichte van elkaar én de notaris, wanneer twee van hen tot hetzelfde huishouden behoren. Maar ook dan willen we terughoudend zijn en maken we liever gebruik van een volmacht voor één van partijen. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld wanneer behalve twee kopers ook een tolk aanwezig moet zijn. Onder omstandigheden is het ronduit praktisch dat alle drie de personen op kantoor zijn. We bespreken dan vooraf of sprake is van een dergelijke uitzonderingssituatie. Gelet op wat we hiervoor opmerkten, heeft bij drie personen de volmacht voor de verkoper de absolute voorkeur.

 

alternatief voor gesprek aan tafel?
Voor sommige afspraken is het mogelijk om een bespreking per telefoon te plannen, in plaats van in persoon. Hoewel een persoonlijk gesprek onder normale omstandigheden altijd de voorkeur heeft, is het onder de huidige omstandigheden mogelijk een middel om toch tot informatie-uitwisseling te komen. Dat kan per telefoon of als het wenselijk is om elkaar te zien ook via een beeldbelverbinding, zoals MS Teams.

 

Wat altijd geldt
Hebt u verkoudheidsklachten, blijft u dan thuis. We kunnen de afspraken verzetten naar een later moment, of als een afspraak geen uitstel kan leiden, neemt u dan contact op met ons kantoor om te bespreken hoe we dat oplossen.

We hopen met deze werkwijze onze bijdrage te leveren aan het beheersen van het virus en toch noodzakelijke diensten te kunnen blijven verlenen.

(update 1 mei 2021)

Notarispraktijk Hagen

Notarispraktijk Hagen is een voor iedereen toegankelijke notarieel dienstverlener. Wij bieden deskundigheid op het gebied van het personen- en familierecht, de ondernemingspraktijk en de registergoedpraktijk. Ons kantoor richt zich op de particuliere klanten en op het midden- en kleinbedrijf. In een open en klantvriendelijke sfeer treden wij onze cliënten tegemoet, en kunnen we ook met recht stellen: Notarispraktijk Hagen helpt u die ene stap verder.

Het kantoor is gevestigd in het hart van het dorp Vleuten (gemeente Utrecht) in een opvallend pand. Wij ontvangen u daar met plezier en u hoeft niet te bellen om binnen te komen. Het pand kent letterlijk en figuurlijk geen drempels.

Gaat u een woning kopen of verkopen? Of heeft u een financiering nodig? Dan komt daar veel bij kijken. Wat moet u regelen en waar moet u op letten?

Gaat u samenwonen of trouwen? Wilt u uw nalatenschap regelen of heeft u een erfenis ontvangen?
Wat is geregeld bij de Wet en wat regelt de notaris?

Bij het starten van een onderneming, dient u direct een aantal keuzes te maken. Er zijn verschillende rechtsvormen waar u uit kunt kiezen en u dient ook na te denken over de aansprakelijkheid en andere organisatorische zaken . Notarispraktijk Hagen adviseert u graag over de mogelijkheden.

Voor de ondertekening van bepaalde documenten wordt door een notaris of andere instantie gevraagd om uw handtekening te laten legaliseren.

Digitaal Dossier

Via Digitaal Dossier heeft u 24/7 toegang tot uw klantenportaal.

U kunt gemakkelijk inloggen door op de onderstaande button te klikken.

bericht Email ons

Voor vragen zijn wij per e-mail bereikbaar

clock Openingstijden

maandag t/m vrijdag
08.45 – 12.45 uur
13.30 – 17.00 uur

woensdagavond op afspraak
18.00 – 20.00 uur

call Bel ons

Voor vragen zijn wij op de hiernaast genoemde openingstijden bereikbaar op het telefoonnummer