Notaris
midden in Leidsche Rijn

Coronavirus

U vraagt zich misschien af hoe Notarispraktijk Hagen omgaat met de nu geldende maatregelen. Bijvoorbeeld omdat u binnenkort een afspraak heeft op ons kantoor of omdat u redenen heeft om juist nu een testament te maken.
Wij houden ons aan de richtlijnen van overheidswege die voor iedereen gelden; sociale afstand en anderhalve meter afstand in acht nemen. We richten ons op het beperken van fysiek contact.

De maatregelen hebben effect op onze dienstverlening.
Dat betekent dat wanneer er bij een overdracht van een woning sprake is van twee verkopers en twee kopers, we de verkopers vragen de akte bij volmacht te tekenen. Daarmee voorkomen we dat in de spreekkamer de afstand tussen cliënten (kopers en verkopers) onderling en de notaris te klein wordt. Omdat kopers vaak ook een hypotheek tekenen, die niet zomaar bij onderhandse volmacht te tekenen is, hebben we ervoor gekozen de verkopers te vragen bij volmacht te komen. We vragen de verkopers een volmacht op ons kantoor te komen ondertekenen voorafgaand aan de overdracht. Mocht de verkoper daartoe niet in staat zijn, verzoeken we u om contact op te nemen om mogelijke oplossingen te bespreken. Bij overdrachten van woningen waarbij twee verkopers en één koper, of één verkoper en twee kopers betrokken zijn, kunnen we de gevraagde afstand wel garanderen, en kan deze zonder volmacht plaatsvinden.

Afspraken voor het tekenen van akten die door één persoon (of personen uit één huishouden), of akten die door één persoon en maximaal twee personen uit één huishouden worden getekend kunnen wat ons betreft gewoon doorgaan.
Voor sommige werkzaamheden is het bovendien mogelijk om een bespreking per telefoon te plannen, in plaats van in persoon. Hoewel een persoonlijk gesprek onder normale omstandigheden altijd de voorkeur heeft, is het onder de huidige omstandigheden mogelijk een middel om toch tot informatie uitwisseling te komen.

Voor de afspraken op ons kantoor geldt het volgende. We schudden even geen handen en medewerkers met gezondheidsklachten (of hun gezinsleden) blijven vanzelfsprekend thuis. Dus ook als u verkoudheidsklachten hebt, blijft u dan thuis. We kunnen de afspraken verzetten naar een later moment, of als een afspraak geen uitstel kan leiden, neemt u dan contact op met ons kantoor om te bespreken hoe we dat oplossen. Voorts vragen we uw medewerking: komt u zoveel als mogelijk slechts met de personen die de akten tekenen. We vragen zelf uw jas op te hangen, en we vragen uw begrip voor het feit dat we even geen kopje koffie serveren. En we proberen afspraken zo te plannen dat de kans dat op hetzelfde moment andere cliënten op kantoor zijn zo klein mogelijk is, zodat we met elkaar de regel om anderhalve meter afstand te houden kunnen naleven.
Alles gericht op het enerzijds beperken van contact, maar anderzijds op het kunnen blijven aanbieden van notariële dienstverlening.

Onze medewerkers werken deels vanuit huis. Dat heeft effect op onze bereikbaarheid. We vragen u zoveel als mogelijk per email te communiceren.

We hopen met deze werkwijze onze bijdrage te leveren aan het beheersen van het virus en toch noodzakelijke diensten te kunnen blijven verlenen. We volgen de ontwikkelingen op de voet.
(update 29 september 2020)

 

LANGERE WACHTTIJDEN
Wegens omstandigheden met de bezetting op ons kantoor door het coronavirus kunt u vermoedelijk wat later dan gebruikelijk terecht voor een afspraak en kan het zijn dat u wat langer moet wachten op conceptakten en reacties op uw e-mails en telefoongesprekken. We doen ons best u met de beperkte bezetting toch zo goed en snel mogelijk van dienst te zijn.

Notarispraktijk Hagen

Notarispraktijk Hagen is een voor iedereen toegankelijke notarieel dienstverlener. Wij bieden deskundigheid op het gebied van het personen- en familierecht, de ondernemingspraktijk en de registergoedpraktijk. Ons kantoor richt zich op de particuliere klanten en op het midden- en kleinbedrijf. In een open en klantvriendelijke sfeer treden wij onze cliënten tegemoet, en kunnen we ook met recht stellen: Notarispraktijk Hagen helpt u die ene stap verder.

Het kantoor is gevestigd in het hart van het dorp Vleuten (gemeente Utrecht) in een opvallend pand. Wij ontvangen u daar met plezier en u hoeft niet te bellen om binnen te komen. Het pand kent letterlijk en figuurlijk geen drempels.

Gaat u een woning kopen of verkopen? Of heeft u een financiering nodig? Dan komt daar veel bij kijken. Wat moet u regelen en waar moet u op letten?

Gaat u samenwonen of trouwen? Wilt u uw nalatenschap regelen of heeft u een erfenis ontvangen?
Wat is geregeld bij de Wet en wat regelt de notaris?

Bij het starten van een onderneming, dient u direct een aantal keuzes te maken. Er zijn verschillende rechtsvormen waar u uit kunt kiezen en u dient ook na te denken over de aansprakelijkheid en andere organisatorische zaken . Notarispraktijk Hagen adviseert u graag over de mogelijkheden.

Voor de ondertekening van bepaalde documenten wordt door een notaris of andere instantie gevraagd om uw handtekening te laten legaliseren.

Digitaal Dossier

Via Digitaal Dossier heeft u 24/7 toegang tot uw klantenportaal.

U kunt gemakkelijk inloggen door op de onderstaande button te klikken.

bericht Email ons

Voor vragen zijn wij per e-mail bereikbaar

clock Openingstijden

maandag t/m vrijdag
08.45 – 12.45 uur
13.30 – 17.00 uur

woensdagavond op afspraak
18.00 – 20.00 uur

call Bel ons

Voor vragen zijn wij op de hiernaast genoemde openingstijden bereikbaar op het telefoonnummer