Vergeten testament te wijzigen?← Terug

Regelmatig stuit ik bij het overlijden van iemand op een testament dat bijna niet meer serieus kan worden genomen, gelet op de ouderdom van dit testament. Het lijkt dan ook wel eens of mensen zijn vergeten dat ze een testament hebben, in ieder geval hebben ze vaak geen idee meer van de inhoud.Zo moest ik eens na een vroegtijdig overlijden een Verklaring van Erfrecht opstellen. Man was overleden en liet na zijn vrouw en twee nog jonge kinderen. Ooit had de man een testament gemaakt, nog voor hij getrouwd was en nog voor hij kinderen kreeg. Tot enig erfgename had hij benoemd zijn partner van toen, zonder enige beperking. Gelukkig was de partner van toen wel zijn echtgenote geworden, maar in feite waren zijn kinderen onterfd. De redacteur van een testament, de notaris dus, kan ook wel eens wat over het hoofd zien, maar zeker als gezinsomstandigheden zich wijzigen is het raadzaam testamenten nog eens te herzien.

Ook een zogenaamd testament op de langstlevende kent vele verschijningsvormen en die zijn zeker niet allemaal “bij de tijd”. Sommige mensen zijn al vergeten dat ze een dergelijk testament ooit gemaakt hebben, maar het Centraal Testamenten Register vergeet het niet. Sommige mensen denken dat nu de Wet op dit punt gewijzigd is daarmee het “oude” testament is vervallen. Ook dat is een misverstand. Testamenten vervallen slechts door herroeping en ook dat dient bij notariële akte te gebeuren.

Zo kwam ik eens in aanraking met een testament waarin de notaris simpel had opgenomen de tekst dat de testateur tot enig erfgename had benoemd mevrouw X. Dat mevrouw X op dat moment zijn partner was en dat de erfstelling afhankelijk was van bijvoorbeeld hun voortgezette samenwoning, dat stond er allemaal niet in. De samenwoning was al ruim voor het overlijden geëindigd, maar de uitleg van het testament werd in rechte zo gegeven dat mevrouw X nog steeds enig efgename was en dat de kinderen van de testateur slechts een beroep konden doen op hun wettelijk erfdeel (legitieme).

Bij aarzeling over de inhoud en strekking van het testament: Laat u voorlichten!