Koninklijke Notariele beroepsorganisatie

Alle notarissen en kandidaat-notarissen in nederland zijn verenigd in de koninklijke notariele beroepsorganisatie (knb). Dit is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening. daarnaast levert de knb een breed pakket producten en diensten aan haar leden.

ZegelDe KNB bevordert een kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke dienstverlening van het nederlandse notariaat. Van belang hierbij is dat de notariele diensten betaalbaar zijn en op efficiente wijze worden verleend. De knb wil dit bereiken door een maatschappelijk gedragen beleid, uitmondend in transparante regelgeving. de knb streeft naar open communicatie over haar beleid aan publiek en bedrijfsleven, politiek en media en aan maatschappelijke en aanverwante organisaties en aan de leden. de knb neemt als uitgangspunt voor haar beleid de notaris volgens het latijnse model, een met ambtelijke rechten en plichten beklede functionaris, die als vrij ondernemer zijn honorarium in rekening brengt bij degenen die hem inschakelen. de ambtelijke status, ter waarborging van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit beperken het ondernemerschap in zekere mate.