Samenwonen & trouwen

In dit onderdeel komen een aantal teksten naar voren die u ook een eerste kijk geven op de gevolgen voor uw vermogen bij samenwonen en trouwen, voor de positie van kinderen binnen samenwoningsrelaties en voor de erfopvolging (deels). Het is een eerste indruk en vooral bedoeld als het bekende schot voor de boeg. Laat u persoonlijk informeren en ga niet zo maar af op de onderstaande teksten. Deze kunnen in hun algemeenheid nimmer sluitend zijn.

Relaties & Familie

 

Samenwonen

 

Trouwen & Partnerschap