Ondernemingen

Al wat mensen ondernemen dient te geschieden in een bepaalde rechtsvorm, zoals daar zijn een eenmanszaak, een maatschap of vennootschap onder firma of een besloten vennootschap. Wat minder bekend (behalve van bijvoorbeeld een bank of een uitvaartbedrijf) is de coöperatie. Dit wordt misschien wel de rechtsvorm van de toekomst. Over deze rechtsvormen en de notariële inbreng daarbij gaat dit onderdeel. Ondernemen leidt hoe dan ook tot contacten met de belastingdienst. In dat verband is het zeker van belang vooraf juiste en heldere keuzes te maken. Wij zijn u graag van dienst.

Ondernemen & Bedrijf

 

Eenmanszaak

 

Alles over de BV

 

Maatschap, VOF en CV