Diensten

De notarispraktijk kent een breed aanbod van diensten. In de linkerkolom ziet u een onderverdeling in thema’s. Als u op een aangegeven thema klikt (links), dan komt u in het tekstgedeelte dat uitleg geeft over de afzonderlijke aspecten van dit onderdeel van de praktijk. Met die algemene informatie kunt u alvast een beeld krijgen van de theorie. Als u meer gericht zoekt zult u raakvlakken vinden met uw persoonlijke situatie of de situatie waarover u nader geïnformeerd wilt worden. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen om meer inhoudelijke informatie te krijgen over het vraagstuk dat nu juist u bezig houdt. Met een nieuwe klik op de linkermuisknop sluit u dit tekstgedeelte weer.

Voor het opnemen van contact met ons kantoor, kunt u naar het onderdeel Contact (linker kolom). Als u op dat onderdeel klikt, komt u bij een contactformulier. Als u dat invult en instuurt, is het contact in ieder geval gelegd.