De persoonlijke notaris

Het beeld van vroeger, waarbij de notaris voor wat betreft zijn status in het dorp werd geschaard onder de notabelen (de dominee, de dokter, de hoofdonderwijzer) is wel achterhaald. Toen was het vanzelfsprekend dat vader en moeder naar DE notaris in het dorp gingen en dat de kinderen dat vervolgens ook deden. 
Dat is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. De meer traditionele opvattingen over notarissen (statig, afstandelijk, duur) zijn in ieder geval niet toepasselijk op de praktijk die in Vleuten gevoerd wordt. 

De persoonlijke notaris

In de eerste plaats is de notaris dienstverlener die in een open contact met de cliënt streeft naar oplossingen voor vraagstukken, die vastlegt wat cliënten van hem verwachten mogen, die de opdrachten correct en duidelijk uitvoert. Zeker jonge mensen zullen de notaris opzoeken die bij hun past. Daarvoor hebben zij een aantal bronnen, zoals het internet. Het is de uitdaging van notaris Hagen om ook nu zowel met de ouders, als later ook met hun kinderen een relatie op te bouwen. In die traditie zit zeker wel wat goeds. Als je de ouders kent, kan je wellicht ook de kinderen weer beter helpen. Zo kan de notaris van het dorp meer worden: de notaris voor het leven.

Hagen heeft steeds de keus gemaakt dicht bij de mensen en hun wensen te blijven. Naar zijn mening heeft de notaris inmiddels een imago gekregen dat niet past bij de werkwijze die Hagen voorstaat.

Specialismen

Een notaris in een één- of tweemanspraktijk wordt geacht van heel veel zaken genoeg te weten om zijn notariele diensten breed aan te bieden. Men heeft daar allerlei mooie termen voor. De algemene term is dat een notaris een generalist moet zijn. Daartegenover kunnen bepaalde notarissen zich ook wel specialist noemen op het gebied van bijvoorbeeld commercieel registergoed. Op het gebied van de notariele vakgebieden, zoals erfrecht, huwelijksvermogensrecht en het recht dat betrekking heeft op onroerende zaken (onroerend goed) durft iedere notaris zich specialist te noemen. Ook de overdracht van een schip of het vestigen van een hypotheek op een schip gaan we niet uit de weg. Daar waar er grenzen zijn aan iemands kennis is het goed die grenzen ook aan te geven. Als er een oplossing is, zal die worden gevonden. Een gesprek zal veel duidelijk maken.

Kandidaat-notaris

Over kandidaat-notarissen bestaat wel eens het idee dat hij/zij nog veel moeten leren. Eigenlijk wil het alleen maar zeggen dat de kandidaat nog niet benoemd is tot notaris, maar dat is in de regel een kwestie van tijd. De kandidaat-notaris beschikt na het voltooien van een stageperiode en een postdoctorale cursus over de kwalificaties om notaris te worden. In afwachting van een benoeming mag de kandidaat de notaris vervangen bij diens afwezigheid. Het kantoor heeft een kandidaat-notaris die de bevoegdheid heeft de notaris te vervangen. Hij is niet de eerste geweest, want het kantoor werkt graag met jonge kandidaten die dan na verloop van tijd hun opleiding voltooien. Zo zijn er al meer kandidaten naar elders vertrokken (Amsterdam, Sassenheim, Zaltbommel) om hun carriere in ons mooie vak voort te zetten en zo mogelijk notaris te worden.