Bankgegevens

De onderstaande bankrekeningen zijn kwaliteitsrekeningen in de zin van artikel 25 van de Wet op het Notarisambt en staan ten name van Notaris mr J. Hagen inz Derden.

Bankrekeningen:    ABNAMRO Bank    nummer NL48ABNA0607814888
  Rabobank  nummer NL27RABO0140811850
  ING Bank nummer NL66INGB0653504322
  SNS Bank nummer NL41SNSB0946450439

 

e-mail handtekening.png